Montáž systému Velox

Montáž stavebního systému VELOX začíná na připravené základové konstrukci, kde je provedena vodorovná hydroizolace dle specifikace v projektové dokumentaci (Foalbit, Bitagit,…). Izolace se natavuje v pásech na penetrační podkladní nátěr pouze pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami VELOX. Variantně je možno provést vodorovnou hydroizolaci celoplošně s krycí ochrannou vrstvou betonové mazaniny.

Požadavky pro montáž systému Velox

  • zdroj elektřiny 220V
  • zpevněný příjezd na staveniště (doprava systému VELOX je realizována v průměru 1-2 nákladními soupravami)
  • zdroj vody

Na připravenou základovou konstrukci s provedenou vodorovnou izolací a s připravenými prostupy kanalizace a chrániček pro elektřinu, vodu se přenese skutečný půdorys stavby.

Montáže systému Velox

Přečtěte si také:

Montáž stavebního systému VELOX se vždy začíná od rohu objektu. Desky VELOX se sestavují vždy dvě proti sobě (deska s tepelnou izolací se ukládá na vnější stranu stěny) pomocí ocelových distančních spon. Tyto spony spojují jednotlivé řady desek a zároveň slouží jako rozpěrka pro vymezení tloušťky nosného betonového jádra. Po založení všech rohů se provede kontrola základních rozměrů (délek, šířek a úhlopříček). Poté se pokračuje se sestavováním obvodových a vnitřních nosných stěn objektu do výšky jedné desky (tj. 50cm) s vynecháním otvorů pro dveře. Ostění dveří i oken je tvořeno špaletovými pásy o tloušťce betonového jádra (u vnitřních nosných stěn) a tloušťce betonového jádra+tloušťce tepelné izolace (u obvodových stěn), které se do desek přibijí hřebíky. Během sestavování první řady je možné do stěny vkládat instalace (kanalizační stoupačky, stoupačky centrálního vysavače).

Jiný způsob při montáži systému VELOX je, vložit do stěn pás polystyrenu potřebné tloušťky, který se po betonáži odstraní. Vznikne instalační šachta. Po kompletním sestavení první řady desek VELOX do výšky 50cm následuje zabetonování této první řady do cca 20-40 cm. Po uložení betonu (čerpadlem nebo častěji ručně) musí být bednění první řady zkontrolováno z hlediska rovinatosti a svislosti ostění oken, dveří a stěnových žebříčků.

Vše začíná výběrem vhodného pozemku
Vše začíná výběrem vhodného pozemku
Připravenost pro montáž (izolace v pasech)
Připravenost pro montáž (izolace v pasech)
Připravenost pro montáž (celoplošná izolace)
Připravenost pro montáž (celoplošná izolace)
1. až 2. den montáže
1. až 2. den montáže

Další den je možné pokračovat v montáži. Druhá řada desek VELOX se osazuje do ocelových distančních spon a průběžně se zajišťuje hřebíky (stejně jako již u první řady se rohy sousedících desek probíjejí šikmo hřebíky).

Možné umístění kanalizačního potrubí
Možné umístění kanalizačního potrubí
4. den montáže - 8.00
4. den montáže - 8.00
5. den montáže
5. den montáže
6. den montáže
6. den montáže
7. den montáže
7. den montáže
8. den montáže
8. den montáže
9. den montáže - 8.00
9. den montáže - 8.00
9. den montáže - 9.00
9. den montáže - 9.00

Rohy se zhotovují střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě styku se musí přibít. Ostění oken se provádí pomocí okrajových pruhů. V místě styku stěny a stropu je třeba vnější bednící desku vytáhnout až po horní úroveň navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4Ks/b.m. Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů (průměru 12 mm) vnější desky s izolací.

Z vnější strany se spona zajistí hřebíkem zaraženým do oka spony. Před ukládáním stropů je třeba opět překontrolovat vyosení stěn a popřípadě provést vyrovnání. Podle výkresu skladby stropu (kladečského výkresu) se rozmístí jednoduché podpěry (dřevěné nebo univerzální kovové) s roznášecími fošnami, které je třeba upevnit (přibít) k vnitřní desce VELOX bednění stěny. Vzdálenost svislých podpěr, při použití roznášecí fošny o tloušťce 50 mm, je cca 800 až 1000 mm.

Stropní tvarovky se uloží na roznášecí fošny a po obvodu stěn přibijí k vnitřním deskám bednění a do mezer mezi stropními tvarovkami se položí, s přesahem do nosných stěn, průběžné stropní nosníky. Do obvodových a nosných stěn se vkládá věncová výztuž a na stropní nosníky v celé ploše stropu kari síť. Vystavěné bednění stěn i stropů se postupně zalévá betonovou směsí, včetně konečného vybetonování 50 mm betonové desky nad stropními tvarovkami.  Nechcete přízemní rodinný důmale raději zvolítepatrový rodinný dům. Stačí na hotové podlaží pokračovat po vytvrdnutí betonu (druhý, třetí den po betonáži) sestavováním bednění stěn následujícího patra.

9. den montáže - 10.00
9. den montáže - 10.00
9. den montáže - 11.12
9. den montáže - 11.12
9. den montáže - podepření stropů
9. den montáže - podepření stropů
10. den montáže
10. den montáže
11. den montáže
11. den montáže
12. den montáže
12. den montáže
12. den montáže
12. den montáže
13. den montáže
13. den montáže
14. den montáže
14. den montáže
15. den montáže
15. den montáže
16. den montáže
16. den montáže
17. den - konec montáže VELOX
17. den - konec montáže VELOX
hrubá stavba VELOX hotova
hrubá stavba VELOX hotova
hrubá stavba se střechou
hrubá stavba se střechou
...a s okny
...a s okny
...a už se bydlí
...a už se bydlí

Potřebujete vědět více o montáži systému Velox? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout
© 2017, HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

HOFFMANN spol. s r.o.
Kancelář Chrudim

Tel.: +420 469 620 568
E-mail: